www.gva.es

Estàs en Saps. Formación online gratuita. > Oferta formativa  

Oferta Formativa

Selecciona un dels col·lectius on et trobes
per vore l’oferta formativa que més s’adapta el teu perfil

Curs Responsabilitat civil i penal dels entrenadors esportius
icono
cursResponsabilitat civil, responsabilitat penal, codi civil, codi penal.Valoració
70

Responsabilitat civil i penal dels entrenadors esportius

L´escola de l´esport de la generalitat promou accions formatives on line i presencials dirigides a ciutadans, entitats i professionals de l´activitat física i l´esport destinades a la seua actualització esportiva, i impulsa com a centre autoritzat en col·laboració amb les federacions esportives, cursos d´entrenadors de període transitori amb l´ànim de contribuir a la formació dels mateixos. Estos cursos són de 4 hores.

Els entrenadors, monitors i docents d´activitats esportives poden incórrer en diferents tipus de responsabilitats. Podran desenvolupar la seua activitat per compte propi o ajena, i en aquest últim cas tant al servei d´una empresa privada com d´una organització pública, açò és, d´una Administració o entitat pública. Mentre que en el primer suposat l´entrenador o monitor desenvoluparà la seua activitat professional de forma autònoma, en el segon s´insereix com a part d´una empresa o organització, privada o pública.

Tot açò produeix que es puga incórrer en diferents responsabilitats com:

 • La responsabilitat CIVIL, pels danys i perjudicis que amb la seua actuació (o omissions) poden causar a altres persones, com també com guardadores de fet de menors d´edat al seu càrrec, encara que només siga temporalment, tant pels danys i perjudicis que els menors puguen patir com pels quals puguen causar, mentre es troben sota la seua cura i adreça. Aquesta responsabilitat es regula en el Codi Civil.

 • La responsabilitat PENAL, l´objecte de la qual serà els delictes que poguera cometre l´entrenador, monitor o docent d´activitats esportives durant el seu desenvolupament, ja que com a resulta lògic, totes aquestes persones, com qualsevol un altre particular, podran cometre fora del desenvolupament de la seua activitat qualssevol delictes que siguen mereixedors de repressió penal. Les infraccions penals es troben regulades en el Codi Penal.

 1. Avatar

  Saps – eformacion GVA Hola,

  Gracias por compartir el enlace en vuestra web de la asociacion.

  Saludos,

 2. Avatar

  Saps – eformacion GVA Hola,

  Gracias por compartir el enlace en vuestra web de la asociacion.

  Saludos,